ગુજરાતનો આ બીચ ગોવા બીચ જેવો જ છે.ત્યાં ની તસવીરો જોઈને જ જવાની ઈચ્છા થઈ જશે..

દ્વારકાના અવલા શિવરાજપુર ખાતેના 10 કિમીના દરિયા કિનારાને ફાઉન્ડેશન ફોર એન્વાયરમેન્ટ એજ્યુકેશન દ્વારા બ્લુ ફ્લેગનું પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું છે. આનો અર્થ એ છે કે બીચ પર્યાવરણીય સંરક્ષણના સંદર્ભમાં ઉચ્ચતમ ધોરણોને પૂર્ણ કરે છે. શિવરાજપુર બીચ એ ગોવા પછી એશિયાનો બીજો સૌથી લોકપ્રિય બીચ છે. ઉનાળા દરમિયાન મુલાકાત લેવા માટે આ એક ઉત્તમ સ્થળ છે, … Read more

Murdaugh Found Guilty

Alex Murdaugh is a former South Carolina lawyer who has been implicated in the deaths of his wife, Maggie Murdaugh, and his son, Paul Murdaugh. Both were found shot to death on the family’s property in June 2021. Alex Murdaugh initially claimed that he discovered their bodies after returning from an outing, but later admitted … Read more

Indian Air Force News !

8 aircraft of Indian Air Force landed on Saudi Arabian soil for the first time, what will Pakistan do now?? For the first time, 8 Indian aircraft landed at the airbase of Saudi Arabia. It is considered a milestone in defense relations between the two countries. Earlier, Indian fighter jets had not landed on Saudi … Read more

The New Era Of Indian Rupees!!

After Russia, India will start trading in rupee with UAE, Malaysia and Nigeria! Free trade agreement between India and UAE, know what it means…….. Talks between India and UAE formally started in September last year regarding this mega deal. This agreement has been signed with the aim of taking the trade between the two countries … Read more

Big Jackpot For India!

Yes! Big jackpot for India. Around 5.9 millon ton untapped lithium have been found in reasi district. And these discovery is not less than a jackpot because every year, India spends more than 8000 Cr on lithium imports. So the vision of GSI was pretty clear about finding lithium and cut off the imports. And … Read more